Om kurset

TILLIT KAN VÆRE VANSKELIG Å GJØRE SEG  FORTJENT TIL OG LETT Å MISTE

Suksessfulle og sunne arbeidsplasser er bygget på et grunnleggende fundament av tillit. Når arbeidsrelasjoner er bygget på tillit, opplever virksomheter mer effektiv kommunikasjon, økt innovasjon og mer lønnsomhet.

Når tilliten brytes blir arbeidsmiljøet dårlig. Medarbeidere blir stresset, føler usikkerhet og arbeider mer isolert, det blir mindre samarbeid og moralen og produktiviteten faller. Dersom ansatte ikke har tillit til sine kollegaer eller ledere, presterer de ikke til sitt fulle potensiale. Dette kan som en konsekvens resultere i mindre fornøyde kunder, tap av energi, svakere resultater og økt utskiftning av ansatte.

Alle fortjener å arbeide i et arbeidsmiljø som oppleves trygt og hvor man utvikler seg og vokser. Så hva gjør en virksomhet når tilliten svekkes? Hvordan identifiserer man problemet og finner en løsning?

Vi vet at det kan være utfordrende å identifisere og adressere tillitsproblemer i virksomheter. Det er årsaken til at våre prisbelønte eksperter på tillit i virksomheter har utviklet en fire-trinns modell som er lett å lære, lett å huske og lett å bruke. Vår workshop Tillitsledelse viser ledere og medarbeiderne hvordan de bygger tillit for å øke engasjement, kreativitet og forpliktelse til arbeidsplassen.

TESTET OG UTPRØVD MODELL FOR Å BYGGE TILLIT

Implementer Tillitsledelse i virksomheten gjennom en 1-dags workshop eller et nettbasert kurs over 3 x 2 timer. Begge design inkluder en rekke læringsaktiviteter, øvelser og videoeksempler hvor deltakerne lærer om følgende nøkkelkonsepter:

Rammeverket for Tillitsledelse

Utvikle en handlingsplan for å engasjere seg i mer tillitsbyggende atferd

Tre-stegs modell for å gjenbygge tillit

Planlegge og trene på to tillitsbyggende samtaler

Etter workshopen vil deltakerne forstå hvilken effekt atferden deres kan ha på å enten bygge eller bryte ned tillitsrelasjonen med andre. Virksomheten vil få et felles språk for å snakke om tillit, noe som gjør at alle ansatte vil være mer komfortable med å be om hjelp, og som igjen fører til at man raskere kan adressere problemer og utfordringer.

Med Tillitsledelse får virksomheten økt følelse av partnerskap mellom ledere og medarbeidere og et mer positiv arbeidsmiljø hvor alle kan lettere utvikle seg, vokse og prestere. Ikke la tillitsproblemer ødelegge kulturen i virksomheten eller være til hinder for de ansattes vekst. Start med å skape et tillitsfullt arbeidsmiljø hvor medarbeidere føler seg trygge, bemyndiget og motiverte.

Tillitsledelse

Virtuelt kurs

It is a two-hour leadership solution that teaches new managers the skills they need to step confidently into their new role. The course also supports established managers and supervisors in improving essential management skills and helps emerging leaders reach their full potential.

Online kurs

Lærings design — Six modules (each approximately 20 minutes) that include assignments, engaging participant materials, videos, and learning activities

Blended Learning Option — Optional Launch and Debrief sessions can reinforce the content and are easy to facilitate
Sustainability Tools — After the course, participants can access videos and worksheets for reinforcement for a full year through their learner portal

Digitalt

Mikro aktiviteter: Organized into bite-sized pieces, ranging from 1 to 5 minutes

Interaktive øvelser: Fun, engaging activities include videos, games, stories, case studies, and online discussions

Gjennomgang ledet av leder: Optional manager-led debriefs enable collaboration and discussion for a blended learning experience

Online oversikt

This 35-minute online overview teaches the core concepts of Blanchard Management Essentials through short videos, interactions, and tools. Ideal for learners who need an overview of the content or a refresher, this course design can be used along with virtual and in-person sessions, or as part of a learning journey, to create more flexible learning experiences.