Personværnerklering

Innledning
Blanchard Norway AS (org. nr. 975 852 105) er opptatt av å ivareta personvernet til våre kunder og brukere. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR).

Dataansvarlig
Blanchard Norway AS er dataansvarlig for behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på:

Blanchard Norway AS
E-post: Personvern@blanchard.no
Telefon: 23 65 39 39
Adresse: Laberget 44, 4020 Stavanger


Formål
Vi behandler personopplysninger for følgende formål:
a) Markedsføring: Vi bruker Google Ads for å markedsføre våre tjenester til potensielle kunder. Formålet med dette er å nå ut til personer som kan være interessert i våre tjenester.

b) Kundeforhold og CRM: Vi bruker Freshworks som CRM-system for å administrere kundeforhold og kommunikasjon. Formålet med dette er å yte god kundeservice og oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser overfor kundene.

c) Nettsted og påmeldingsskjemaer: Vi bruker Webflow som nettsideleverandør og for håndtering av påmeldingsskjemaer. Formålet med dette er å tilby informasjon om våre tjenester og samle inn påmeldinger til våre kurs og arrangementer.

d) Kursgjennomføring: Vi bruker Blanchard Exchange for å gjennomføre kurs og opplæring. Formålet med dette er å tilby og gjennomføre kurs og opplæring for våre kunder.

Utlevering av personopplysninger
Vi deler personopplysninger med tredjeparter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor. Dette inkluderer deling med Google Ads, Freshworks, Webflow og Blanchard Exchange. Disse tjenesteleverandørene vil behandle personopplysninger på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner.
Vi kan også dele personopplysninger med offentlige myndigheter når dette kreves etter gjeldende lovverk.

Lagringstid
Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor, eller så lenge loven krever det. Lagringstiden vil variere avhengig av formålet med behandlingen og typen av personopplysning. Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet, eller når lovpålagte lagringsperioder utløper, vil opplysningene slettes eller anonymiseres.

Dine rettigheter
Som registrert har du følgende rettigheter i henhold til GDPR:
a) Innsyn: Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan disse behandles.

b) Rett til retting: Hvis vi behandler uriktige eller ufullstendige personopplysninger om deg, har du rett til å be om at disse rettes.

c) Rett til sletting: Du har rett til å be om sletting av personopplysninger vi behandler om deg, dersom vilkårene for sletting etter GDPR er oppfylt.

d) Rett til begrensning av behandling: Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i visse tilfeller.

e) Rett til dataportabilitet: Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og å overføre disse til en annen dataansvarlig dersom vilkårene for dataportabilitet etter GDPR er oppfylt.

f) Rett til å protestere: Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som baserer seg på våre berettigede interesser. Vi vil da vurdere om våre interesser overstiger dine interesser og rettigheter.

For å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på den kontakten som er oppgitt i punkt 2 i denne personvernerklæringen. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig og senest innen én måned.

Klager
Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i tråd med personopplysningsloven og GDPR, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du går frem på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen
Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen for å reflektere endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i personvernlovgivningen. Vi vil varsle deg om vesentlige endringer gjennom våre kommunikasjonskanaler, som e-post eller vårt nettsted.

Sist oppdatert: 01.01.2023