Om kurset

SLII® OPPLEVELSEN

Alle Virksomheter er avhengige av effektive ledere som vet hvordan de best skal lede sine medarbeidere. Ofte mangler ledere ferdigheter i å være fleksible ledere, noe som ofte resulterer i at de ikke leder medarbeiderne sine så effektivt som de kunne ha gjort. Mange organisasjoner opplever det som krevende å finne gode og effektive program og tiltak for å utvikle lederne til å ta ut sitt fulle potensial.

Vi vet hvor frustrerende det kan være når lederne mangler det som trengs for å øke prestasjonene. Forskning og erfaring viser at medarbeidere trenger forskjellig grad av instruksjon og støtte fra lederen, avhengig av oppgaven de skal løse eller situasjonen de er i. Utfordringen er at de fleste ledere bruker en og samme lederstil overfor alle medarbeidere og i alle situasjoner. De beste lederne er situasjonsbestemte ledere. De et hvordan og når de skal bruke den mest hensiktsmessige lederstilen tilpasset situasjonen, for å hjelpe, støtte og utvikle ansatte.

SLII® er verdens mest brukte modell for ledelse. Ledere lærer de ferdighetene de trenger for å lede sine medarbeider og gi sine medarbeidere den ledelsen de trenger for å lykkes. SLII®-rammeverket støtter seg på mange års forskning og har dokumenterbare resultater. Når medarbeidere får den ledelsen de trenger når de trenger det, øker de individuelle prestasjonene og engasjementet, medarbeiderne lykkes og virksomheten vokser og presterer bedre.

DOKUMENTERT OG UTPRØVD FORMEL FOR Å BYGGE SLII® LEDERE

SLII®-modellen er enkel å forstå og hjelper ledere til å diagnostisere medarbeidernes behov samt å bruke den riktige lederstilen som matcher disse behovene. Lederne vil lære om de fire utviklingsnivåene; fra entusiastisk nybegynner til selvgående måloppnåer, samt riktig bruk av instruerende, støttende og delegerende lederatferd for å matche behovene til medarbeiderne. Treningen består av fire elementer, hvorav LÆR og ØVE er en to-dagers workshop

KOMME I GANG—før treningen får deltakerne tilgang til Blanchard Læringsportal med oppgaver som forklarer konseptene og engasjerer deltakerne i innholdet i SLII®

LÆR—læringsaktiviteter for å gi deltakerne innføring i ferdighetene og språket de trenger for å bli SLII leder

ØVE—praktiske oppgaver og treninger for å praktisere nye ferdigheter for å være en SLII leder

BEHERSKE—verktøy, utfordringer og oppgaver i Blanchard Læringsportal for å utdype og videreutvikle læringen etter at deltakerne er tilbake på jobb, slik at det å sette SMARTE mål, diagnostisere utviklingsnivå og bruke den lederstilen som matcher, blir en naturlig del av lederatferden.

Virksomheter som jobber med Blanchard for å utvikle lederne sine kan være trygge på at de vil se endringer, resultater og oppleve solid avkastning på investeringen i lederutvikling. Ledere fortjener å være utstyrt med riktig verktøy for å lykkes.

SLII®

Virtuelt kurs

It is a two-hour leadership solution that teaches new managers the skills they need to step confidently into their new role. The course also supports established managers and supervisors in improving essential management skills and helps emerging leaders reach their full potential.

Online kurs

Lærings design — Six modules (each approximately 20 minutes) that include assignments, engaging participant materials, videos, and learning activities

Blended Learning Option — Optional Launch and Debrief sessions can reinforce the content and are easy to facilitate
Sustainability Tools — After the course, participants can access videos and worksheets for reinforcement for a full year through their learner portal

Digitalt

Mikro aktiviteter: Organized into bite-sized pieces, ranging from 1 to 5 minutes

Interaktive øvelser: Fun, engaging activities include videos, games, stories, case studies, and online discussions

Gjennomgang ledet av leder: Optional manager-led debriefs enable collaboration and discussion for a blended learning experience

Online oversikt

This 35-minute online overview teaches the core concepts of Blanchard Management Essentials through short videos, interactions, and tools. Ideal for learners who need an overview of the content or a refresher, this course design can be used along with virtual and in-person sessions, or as part of a learning journey, to create more flexible learning experiences.