Om kurset

LEDE VIRTUELT

Dagens medarbeidere jobber mer og mer hjemmefra eller fra andre steder enn der hvor lederen fysisk befinner seg. Ledere må derfor lære hvordan de skal lede sine ansatte på tross av fysisk avstand, via digitale verktøy og kanskje til og med i forskjellige tidssoner. Det har for mange blitt den nye normalen og har både utfordringer og fordeler ved seg.

Ledelse i et slikt miljø er krevende. Det kan være vanskelig å forstå hva som faktisk skjer, med tanke på at kroppsspråk og andre deler av kommunikasjonen som man få når man møtes fysisk blir redusert. Det er vanskeligere å bygge tillit via digital kommunikasjon.

Ansatte som arbeider hjemmefra har også mange utfordringer de må tilpasse seg. Det er vanskeligere å forstå hvilke mål man jobber mot etter hvert som oppgaver går framover når man i tillegg sitter borte fra leder og kollegaer. Å arbeide hjemmefra med mindre menneskelig interaksjon er isolerende, går ofte ut over arbeidsmoral og reduserer ofte samhandling med kollegaer. Man må også lære seg de digitale verktøyene. Hvordan slår jeg av og på mute? Hvordan rekker jeg opp hånda for å vise at jeg vil si noe? Hvordan tar jeg den ned igjen?

Lede virtuelt hjelper ledere med ansatte som arbeider hjemmefra eller utenfor arbeidsplassen, de lærer seg hvordan de holder kontakten med sine ansatte, og øker effektiviteten og produktiviteten deres .

TESTET OG UTPRØVD FORMEL FOR Å HOLDE ANSATTE SOM JOBBER HJEMMEFRA EFFEKTIVE OG ENGASJERTE

Lede virtuelt er et virtuelt, instruktørledet kurs som går over tre 2-timers treninger. Den virtuelle treningen gir deltakerne en meget engasjerende opplevelse som inkluderer instruksjon, tilbakemeldinger, refleksjons- og gruppeoppgaver og trene på disse nye ferdighetene i en trygg treningssetting. Programmet legger også til rette for at deltakerne kan dele beste praksiser med de andre deltakerne ift. erfaringer med å lede virtuelt.

Blanchard har mer enn 20 års erfaring med å hjelpe ledere å lede virtuelt, og dette programmet fokuserer på tre hovedområder som har vist seg å øke lederes effektivitet i et virtuelt miljø:

Vær oppmerksom og tilstede – Lærer ledere å kommunisere bevisst med de som arbeider hjemmefra. Hvordan strukturere samtaler for maksimal innvirkning og rose oppnådde resultater også for de som arbeider hjemmefra?

Fremme fellesskap – Hjelper ledere å skape tillit og støttende relasjoner til sine ansatte slik at de ansatte er positive og involverer sine ansatte ved hjelp av tilgjengelig teknologi

Akselerer prestasjon og utvikling – Lærer ledere hvordan man ved å fostre kreativitet og autonomi for sine ansatte, skaper bedre prestasjoner og utvikling for den enkelte medarbeider.

MELD DEG PÅ KURS

Lede virtuelt

Virtuelt kurs

It is a two-hour leadership solution that teaches new managers the skills they need to step confidently into their new role. The course also supports established managers and supervisors in improving essential management skills and helps emerging leaders reach their full potential.

Online kurs

Lærings design — Six modules (each approximately 20 minutes) that include assignments, engaging participant materials, videos, and learning activities

Blended Learning Option — Optional Launch and Debrief sessions can reinforce the content and are easy to facilitate
Sustainability Tools — After the course, participants can access videos and worksheets for reinforcement for a full year through their learner portal

Digitalt

Mikro aktiviteter: Organized into bite-sized pieces, ranging from 1 to 5 minutes

Interaktive øvelser: Fun, engaging activities include videos, games, stories, case studies, and online discussions

Gjennomgang ledet av leder: Optional manager-led debriefs enable collaboration and discussion for a blended learning experience

Online oversikt

This 35-minute online overview teaches the core concepts of Blanchard Management Essentials through short videos, interactions, and tools. Ideal for learners who need an overview of the content or a refresher, this course design can be used along with virtual and in-person sessions, or as part of a learning journey, to create more flexible learning experiences.