Om kurset

HJELP LEDERE Å LÆRE  HVORDAN  DE  SKAL COACHE SINE MEDARBEIDERE

Coaching er alene den viktigste egenskapen som skiller gode fra mindre gode ledere. Utfordringen er at mange ledere mangler forståelse for hvor kritisk viktig coaching er for utvikling, vekst og medarbeidernes prestasjoner. Siden de ikke vet hvordan de skal bruke coaching, opplever ofte medarbeidere å ikke få den hjelpen de trenger og kan dermed bli motløse og demotiverte.

Vi vet hvor frustrerende det kan være når ledere ikke utvikler medarbeiderne på en måte som er effektiv for både selskap og den enkelte medarbeider. Ledere fortjener trening og verktøy som bidrar til å utvikle lederferdighetene deres så de kan utvikle og forbedre prestasjonen til de de leder.

Grunnleggende coaching, utviklet av Blanchard Master Certified Coaches, trener ledere i hvordan de skal bruke coachende atferd for å øke produktiviteten, bygge team og gjennomgående øke prestasjonen til virksomheten de jobber i. Coachingprogrammet vårt anvender utprøvde coachkompetanser anerkjent av The International Coaching Federation. Våre eksperter har i over 20 år jobbet med å sikre at coachingmetodene vi bruker kan tas i bruk umiddelbart hos kundene.

TESTET OG UTPRØVD FORMEL FOR Å SKAPE EN VARIG COACHINGKULTUR I VIRKSOMHETEN

Implementer Grunnleggende Coaching i virksomheten gjennom en 1-dags treningsbasert workshop med en av våre trenere. Workshopen inkluderer profesjonelt utviklet kursmateriell, trening basert på oppgaver og videoer og andre læringsaktiviteter som gir deltakerne innføring i følgende nøkkelkonsepter:

COACHING PROSESSEN

Koble til – Bygg tillit og positive relasjoner

Fokuser – Identifiser emner og mål

Aktiver – Samarbeid for å utvikle handlingsplan

Evaluer – Avklar enigheter, diskuter ansvar og forpliktelser

COACHINGFERDIGHETER

Lytt for å lære

Spør for å få innsikt

Fortell din sannhet

Uttrykk tillit

Ledere vil lære hvordan de finner den beste coachingstilen tilpasset ulike situasjoner og hvordan de skal anvende coachingferdighetene i jobben sin. Lederne vil få mange muligheter til å trene på ferdighetene i kurset.

Ved å inkludere coachingferdigheter inn i ledertrening, vil virksomheten få bedre ledere som vet hvordan de skal utføre virkningsfulle coachingsamtaler som bedrer relasjoner, øker tillit og hjelper medarbeidere til å prestere bedre.

Grunnleggende Coaching

Virtuelt kurs

It is a two-hour leadership solution that teaches new managers the skills they need to step confidently into their new role. The course also supports established managers and supervisors in improving essential management skills and helps emerging leaders reach their full potential.

Online kurs

Lærings design — Six modules (each approximately 20 minutes) that include assignments, engaging participant materials, videos, and learning activities

Blended Learning Option — Optional Launch and Debrief sessions can reinforce the content and are easy to facilitate
Sustainability Tools — After the course, participants can access videos and worksheets for reinforcement for a full year through their learner portal

Digitalt

Mikro aktiviteter: Organized into bite-sized pieces, ranging from 1 to 5 minutes

Interaktive øvelser: Fun, engaging activities include videos, games, stories, case studies, and online discussions

Gjennomgang ledet av leder: Optional manager-led debriefs enable collaboration and discussion for a blended learning experience

Online oversikt

This 35-minute online overview teaches the core concepts of Blanchard Management Essentials through short videos, interactions, and tools. Ideal for learners who need an overview of the content or a refresher, this course design can be used along with virtual and in-person sessions, or as part of a learning journey, to create more flexible learning experiences.