Om kurset

EN BERIKENDE OPPLEVELSE FOR Å FINNE KLARHET OG SKAPE RELASJON MED MEDARBEIDERNE DINE.

De fleste ledere har ikke tatt seg tid til å reflektere over sitt ledelsesperspektiv og definert hva slags leder de ønsker å være. De har ikke delt sin lederfilosofi, og dermed gjort medarbeiderne deres forvirret av handlingene deres og mistenksomme overfor motivene deres. Misforståelser, mangel på tillit og uengasjerte medarbeidere følger raskt på. Men når ledere forstår sitt ledelsesperspektiv, handler de mer bevisst og harmonisk. Når de deler lederhistorien sin, inspirerer de til engasjement, tillit og respekt. Programmet Ditt ledelsesperspektiv tar med lederen på en reise i selvforståelse. På veien, identifiserer de erfaringer som har formet hvordan de leder. Blanchard instruktørene hjelper dem med å skrive en overbevisende fortelling som gjør disse sentrale erfaringene til en lederhistorie. Lederne deler så reisen sin med sine lederkollegaer og medarbeidere. Å dele sitt ledelsesperspektiv er en veldig personlig erfaring som påvirker lytterne. Medarbeider får et nytt syn på lederen sin, en bedre forståelse for motivasjonen deres og et nytt engasjement for å jobbe. En leder er mer frigjort til å være mer autentisk og inspirerende. Programmet Ditt ledelsesperspektiv endrer ledere. Det endrer relasjonen til medarbeiderne deres og det endrer virksomheten.

TESTET OG UTPRØVD FORMEL FOR Å AVDEKKE DITT LEDELSESPERSPEKTIV

Det er to måter å levere Ditt ledelsesperspektiv:

1. Ditt lederperspektiv er en instruktørledet læringsopplevelse (enten i virtuelt eller fysisk klasserom) etterfulgt av en individuell coaching samtale med instruktøren. Bruk denne læringsopplevelse til å coache større grupper ledere i en virksomhet for å utvikle deres egne ledelsesperspektiv og få tilbakemeldinger fra instruktør og de andre deltakerne før man deler sin historien med andre ledere og medarbeidere i virksomheten. Instruktørledet økter for denne læringsformen kan gjøres på følgende måter: 1. Instruktørledet i virtuelt klasserom—tre 2-timers økter ideelt fordelt over en til to uker, eller 2. Instruktør ledet i klasserom—en heldags læringsopplevelse.

2. Individuell Coaching opplevelse er en en-til-en coaching prosess som inkluderer et orienteringsmøte (virtuelt eller fysisk) etterfulgt av minimum fire en-til-en coaching økter fordelt over 3-6 uker. Bruk denne læringsopplevelsen til: • Coache en leder, en-til-en, til refleksjon, skrive og så dele deres ledelsesperspektiv med arbeidsgruppen. • Coache en erfaren leder, en-til-en, for å utvikle sitt ledelsesperspektiv som en forberedelse til at de skal presentere selv for en gruppe med ledere fra virksomheten som deltar i kohort læringserfaring.

MELD DEG PÅ KURS

Ditt lederperspektiv

Referanser

Dette kurset har gitt meg bedre innsikt i eget lederskap. Jeg har gjennom dette kurset utviklet meg i ønsket retning som leder. Det har gitt meg nye og nyttige verktøy for å analysere forskjellige problemstillinger jeg som leder står overfor hele tiden, slik at jeg kan ta den riktige beslutningen på riktig tidspunkt. I bunn og grunn har jeg blitt en tryggere leder.

Lill Stabel, Rådmann

Nesna Kommune

Medco dinHMS etablerte 1.1.22 et nytt konsern bestående av flere selvstendige selskaper. Flere av lederne i disse selskapene hadde jobber lite sammen før og hadde aldri tidligere vært en del av et konsern eller en ledergruppe. Dagen med Blanchard Lederperspektiv gjorde at vi ble kjent med hverandre på en helt ny måte, vi fikk delt hva som hadde gjort oss til de lederne vi er og etter min mening ble vi mye raskere etablert som ledergruppe gjennom å bli godt kjent og mer samkjørte i vårt lederskap, med dette opplegget.

Pål Lillebø, konsernsjef

Medco dinHMS

Virtuelt kurs

It is a two-hour leadership solution that teaches new managers the skills they need to step confidently into their new role. The course also supports established managers and supervisors in improving essential management skills and helps emerging leaders reach their full potential.

Online kurs

Lærings design — Six modules (each approximately 20 minutes) that include assignments, engaging participant materials, videos, and learning activities

Blended Learning Option — Optional Launch and Debrief sessions can reinforce the content and are easy to facilitate
Sustainability Tools — After the course, participants can access videos and worksheets for reinforcement for a full year through their learner portal

Digitalt

Mikro aktiviteter: Organized into bite-sized pieces, ranging from 1 to 5 minutes

Interaktive øvelser: Fun, engaging activities include videos, games, stories, case studies, and online discussions

Gjennomgang ledet av leder: Optional manager-led debriefs enable collaboration and discussion for a blended learning experience

Online oversikt

This 35-minute online overview teaches the core concepts of Blanchard Management Essentials through short videos, interactions, and tools. Ideal for learners who need an overview of the content or a refresher, this course design can be used along with virtual and in-person sessions, or as part of a learning journey, to create more flexible learning experiences.