GODE LEDERE

LÆRER ALLTID

FORSKNING - INNSIKT

Se gjennom dataene bak Blanchard programmene.
Insights 1

COACHING FERDIGHETER: DEN SAVNEDE BRIKKEN FOR LEDERE

Dennee artikkelen viser at coaching er et kraftig ledelsesverktøy. Organisasjoner kan utvikle og legge til rette for den aktuelle kulturen, opplæringen og støtten som ledere trenger for å ta i bruk coachende atferd som vil gjøre dem mer effektive

Last ned nå
Insights 2

TILLIT: EN VIKTIG INGREDIENS FOR LEDERSUKSESS

En nøkkelkomponent i vellykkede samarbeidsforhold mellom ledere og følgere, tillit muligjør samarbeid, oppfordrer til informasjonsdeling og øker åpenhet og gjensidig aksept.

Last ned nå
Insights 3

Millenniums på arbeidsplassen

Milleniums generasjonen (født 1981-1995) er 76 millioner mennesker, og utgjør 36% av dagens arbeidskraft og vokser til 46% innen 2020. Ledere som lærer å inspirere millennials å bidra med sine talenter, kan overgå konkurrentene sine.

Last ned nå

LEDER RESSURSER

Utforsk verdifulle artikler, videoer og verktøy for å adressere dine ledere og lederutfordringer.