GODT LEDERSKAP

BYGGER PÅ TILLIT

Lider din bedrift av
mangel på tillit?

Tillit er kjernen i enhver relasjon, og det er spesielt viktig på arbeidsplassen. Hvorvidt lederen og medarbeiderne har et tillitsfullt forhold er faktisk er det den faktoren som i størst grad påvirker om ansatte ser seg om etter ny jobb. Vårt kurs itilliitsledelse lærer lederene dine hvordan de bygger tillit til sine ansatte for å øke lojalitet og engasjementet.

82% av ansatte sier de ikke har nok tillit til lederen til at de tør fortelle sannheten, og 45% av ansatte sier at mangel på tillit til ledelsen er den enkeltfaktoren som i størst grad påvirker deres arbeidsprestasjon*.

Dessverre kjenner mange av oss kjennetegnene til en arbeidsplass som mangler tillit: Ledere holder tilbake informasjon, ansatte snakker bak ryggen på hverandre, folk er redde for å dele bekymringer og ingen tar ansvar. Alt dette resulterer i lav moral og lav produktivitet, høyere turn-over og et usunt arbeidsmiljø.

I motsetning opplever organisasjoner med høy tillit 32x større risikovilje, 11x mer innovasjon og 6x høyere prestasjon.**

Gjør tillit til fundamentet

Products Chart

ØKT
PRESTASJON

Ansatte som stoler på sine ledere har høyere grad av engasjement og legger frem mer skjønnsmessige innsats.

Products Group

TA VARE PÅ
TALENTENE

Det er mer sannsynlig at ansatte vil forbli i selskapet og se på det som et godt sted å jobbe.

Products Brain

Dyrk kreatvitet
og innovasjon

Ansatte føler seg trygge til å kommunisere mer åpenlyst og er villige til å dele sine beste ideer og tar initiativ.

Products Men Ties

Fremme
SAMARBEID

Et tillitsfullt arbeidsmiljø fører til at enkeltkollegaer og grupper hjelper hverandre og jobber sammen for å få ting gjort.

hvordan utvikle
tillitsfulle
relasjoner

Vi vet hvor viktig tillit er for enhver god relasjon. Vårt kurs i tillitsledelse kan hjelpe dine ledere med å bygge opp tillitsfulle relasjoner til sine ansatte på arbeidsplassen og hvordan å reparere den tilliten hvis dersom den er blitt brutt.

Basert på mer enn tre tiår med forskning har våre eksperter på tillit utviklet en enkel men likevel kraftig tillitsmodell som gir et felles språk og ramme for alle ansatte, som fokuserer på de spesifikke atferdene som bygger tillit.

Gjennom kurset tillitsledelse blir enkeltpersoner i stand til å forstå at deres oppførsel enten øker eller senker tillit, og de kan identifisere de områdene hvor det trenges forbedring.

Products Trust Chain

Vil du vite mer?

KLAR for å komme i gang?

Blanchards programmer og tjenester er utviklet over flere tiår med forskning og virkelige resultater. De utvikler flotte mennesker, flotte ledere og gode selskaper. La oss snakke om hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å komme i gang.

*Edelman Trust Barometer, 2013
** The How Report, 2016