SØRG FOR AT

KUNDENE DINE KOMMER TILBAKE

Når Skrøt noen sist av denGODE SERVICEN din?

Hver eneste dag, ved hvert møte med kunder har du mulighet til å enten styrke lojalitet eller miste en kunde. Mens de fleste virksomheter anerkjenner den kritiske verdien av kundeservice for suksess, er det fremdeles relativt uvanlig å motta virkelig bra kundeservice. Vårt kursLegendarisk kundeservice lærer ledere og kundeservicemedarbeidere hvordan de konsekvent skal levere eksepsjonell kundeservice som vil sikrer at kunder kommer tilbake, både internt og eksternt. Dette gir et konkurransefortrinn for organisasjonen.

Det er 6-7 ganger mer kostbart å tiltrekke seg en ny kunde enn det er å beholde en eksisterende kunde.*

89% av kundene begynner å gjøre forretninger med en konkurrent fordi de opplevede dårlig kundeservice .**

HVA KOSTER DÅRLIG KUNDESERVICE FOR DIN BEDRIFT?

VERDIEN AV BRA KUNDESERVICE

Hvis du ikke har kunder, har du heller ingen virksomhet. Bedrifter som leverer god kundeservice vet at deres medarbeidere—og den relasjonen de bygger med kundene— er virksomhetens viktigste fordel. Ved å bygge en bedriftskultur rettet mot kundeservice, bemyndiger de sine medarbeidere til å ta eierskap i å løse kundenes problemstillinger, enten kunden er insterne eller eksterne.  Denne servicementaliteten bidrar til forbedringer og reduserer kostnader, noe som resulterer i økt kundelojalitet og derved også øket salg.

Excellent customer service skills increase customer loyalty | Ken Blanchard

Dyrk lojalitet

Fornøyde kunder er en sentral kilde for gjentagende salg, og de anbefaler virksomheten din til sine kolleger, venner og familie.

Reduce costs with improved customer care skills | Ken Blanchard

Reduserer salgskostnadene

Virksomheter som forstår behovet og motivasjonen hos kundene sine kan realisere betydelige besparelser når det gjelder å anskaffe og beholde disse kundene.

Excellent customer service creates raving fans | Ken Blanchard

Generer skrytende fans

Fornøyde kunder blir dine største fans og generere verdifullild i tørt gress-reklame for din bedrift. Dette er spesielt virkningsfullt med tanke på hvordan vi bruker dagens sosiale medier.

Excellent customer service feedback for innovation | Ken Blanchard

Ønsk tilbakemeldinger og innovasjon velkommen

Kunder er mer villige til å gi tilbakemeldinger for å hjelpe til med å identifisere områder for forbedring og foreslå nye ideer for å dekke behovene deres best.

Hvordan levere eksepsjonell
KundeservicE?

Vi vet at det å levere bra kundeservice er ryggraden i virksomheten din, men det å skape en kundeservicekultur kan være en utfordring. Vårt kurs Legendarisk kundeservice kan hjelpe til med å høyne kundeservicen og la den forbli høy, og derved til å bli ditt konkurransefortrinn.

Basert på mange års forskning og erfaringer med organisasjoner som prioriterer kundeservice, er Legendarisk kundeservice et raskt, interaktivt program utviklet for å hjelpe ledere og ansatte til å tilpasse seg en kunde- og servicefokusert visjon, verdier og atferd for bedre å betjene kundene dine.

Ledere og medarbeidere identifiserer deres tro på verdien av det å tjene andre og hvordan dette påvirker atferd. De lærer viktigheten av å ta vare på seg selv, som gjør at de kan ta bedre vare på andre. De lærer også ferdighetene for å vurdere og segmentere kundene for derved å kunne identifisere deres ulike behov.

LS Model Customer Service Training Programs | Ken Blanchard

Vil du lære mer?

KLAR for å komme i gang?

Blanchards programmer og tjenester er utviklet over flere tiår med forskning og virkelige resultater. De utvikler flotte mennesker, flotte ledere og gode selskaper. La oss snakke om hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å komme i gang.

*2011 Customer Experience Impact Report, Oracle
**White House Office of Consumer Affairs