SKAP en arbeidsstyrke MED

proaktive ledere

KURS I SELVELEDELSE SOM ØKER MEDARBEIDERNES POTENSIALE

Hvem bruker arbeidsdagen sin med kunder og holder hjulene i gang i virksomheten? Det er dine individuelle bidragsytere. De er ofte en oversett majoritet i organisasjonen din, men likevel er det ingenting som blir gjort uten deres motivasjon og engasjement. Vårt kurs Selvledelse, som er et utviklingskurs, lærer individer det tankesettet og de ferdigheter de trenger for å bli bemyndiget og proaktive selvledere. De lærer å ta kontroll over sin egen suksess og forplikter seg til å skape resultater for din organisasjon.

Den viktigste enkeltfaktoren for suksess i organisasjonen er proaktiv atferd fra de individuelle bidragsyterne. Men 50% av medarbeiderne føler at arbeidet deres har stagnert*. 1/3 bare gjør jobben sin, og ikke noe mer**.

Hva kunne virksomheten din oppnådd hvis alle var selvledere?

Din investering i selvledere gir høy avkastning

Hvorvidt bedriftens strategiske tiltak skal lykkes avhenger av engasjementet og initiativet til de ansatte i første rekke; de individuelle bidragsyterne som har ansvar for å gjennomføre og få ting til å skje. Når du gir de ansatte ferdigheter i selvledelse og tilhørende tankegang, bygger du en myndiggjort arbeidsstyrke som tar ansvar og som er nyskapende og effektiv.

Self leadership skills accelerate development | Ken Blanchard

Raskere utvikling

Selvledere tar ansvar for sin egen utvikling—de spør etter instrukser og støtten de trenger så de kan mestre raskerere

Create higher performance with self leadership skills | Ken Blanchard

Forbedre prestasjon

Myndiggjorte selvledere er mer engasjert og forpliktet, og de jobber konsekvent med å øke prestasjonen i hele organisasjonen.

Improve employee personal accountability with self development programs | Ken Blanchard

Dyrk personlig ansvar

Selvledere . trenger ikke holdes ansvarlige, de holder seg selv ansvarlige for å oppnå sine mål og vellykket implementering av organisasjonens iniativer

Self leadership development increases innovation | Ken Blanchard

Økt innovasjon

Myndiggjorte selvledere vet hvordan de skal passere grenser som hindrer evnene deres til å tenke utenfor boksen når de løser problemer og utfordringer.

HVORDAN STYRKE SELVLEDERE

Vi vet hvor kritisk det er for din organisasjons suksess at alle medarbeiderne er myndiggjort, proaktive og dedikeerte til å oppnå resultater. Vårt utviklingskurs Selvledelse lærer medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen din hvordan de blir bemyndigede selvledere som tar ansvar og eierskap for sin egen suksess.

Blanchards Selvledelse bruker verdens mest underviste ledelsesmodell, SLII®. modellen, som fundament og integrerer den nyeste læring om proaktive ferdigheter med de ferdigheter som enkeltpersoner trenger for å være maksimalt effektive. Medarbeidere i teamet lærer et felles språk for å kunne diskutere den enkeltes personlige utvikling og prestasjon, slik at samtaler med deres ledere kan bli mer effektive og derved bygge mer tillitsfulle og åpne relasjoner

Selvledelse lærer dine medarbeidere det tankesettet og de ferdighetene som trengs for å bli proaktive selvstartere som vet hvem de skal spørre om instrukser og tilbakemeldinger og hvordan de skal ssikre aksept for sine innovative løsninger.

Self leadership development mindset diagram | Ken Blanchard
Situational self leadership skills diagram | Ken Blanchard

Vil du lære mer?

KLAR for å komme i gang?

Blanchards programmer og tjenester er utviklet over flere tiår med forskning og virkelige resultater. De utvikler flotte mennesker, flotte ledere og gode selskaper. La oss snakke om hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å komme i gang.

*DDI Pulse of the Workforce Survey
**Gallup 2015 Engagement Survey