MEDARBEIDERE som 

jobber hjemmefra

FORTJENER DYKTIGE LEDERE

DYKTIGE LEDERE KAN BYGGE STERKE RELASJONER MEd  MEDARBEIDERE SOM jobber hjemmefra

Dagens medarbeidere jobber i økende grad hjemmefra eller borte fra hovedkontorene, med team på tvers av landegrenser og tidssoner. Ledere sliter med å få kontakt med sine medarbeidere på grunn av tidsforsinkelser og teknologi. Dette er den nye normalen, og den kommer med både nye muligheter og nye utfordringer. Å lede i dette miljøet er vanskelig. Det kan være vanskelig å forstå hva som egentlig skjer, og enda vanskeligere å bygge gode rapporteringsrutiner og tillit over lange avstander. Men med riktige kunnskaper kan ledere øke effektiviteten og produktiviteten til ansatte som jobber hjemmefra.

Medarbeidere som jobber hjemmefra er gjennomsnittlig20% mer produktive ogbare havlvparten Så Stor sannsynlighet for å søke andre jobbersammenlignet med dem som jobber i en tradisjonell setting.*

Å Utøve virtuell ledelse EREN FERDIGHET

Ledere som trener på å være oppmerksomme og til stede og som, fremmer felleskap og øker prestasjon og utvikling, vil se høyere tilfredshet, engasjement og produktivitet hos sine medarbeidere som jobber hjemmefra.

Products 3 Ties

ØK BEDRET RELASJONEN MED ANSATTE

Gjennom mer intensjon og strukturert kommunikasjon kan dyktige ledere som utøver virtuell ledelse styrke relasjonen med sine medarbeidere.

Products Walking Up

ØKT SELVBESTEMMELSE OG MYNDIGGJØRING

Effektive ledere som utøver virtuell ledelse øker ressursstyrke og selvbestemmelse hos sine medarbeidere, slik at de konsekvent oppfyller mål og leverer resultater.

Heart LV

FORBEDRE MEDARBEIDERNES ENGASJEMENT

Ledere som utøver virtuell ledelse kobler medarbeidere til organisasjonen ved å aktivt å legge til rette for samarbeid, skape teamkultur og bygge fellesskap.

OPPSKRIFTEN FOR EN ENGASJERT
MEDARBEIDER SOM JOBBER HJEMMEFRA

Kurset Lede virtuelt kurset tilbyr deltakerne en svært engasjerende opplevelse som inkluderer instruksjon, respons, refleksjon, gruppeaktiviteter og muligheter til å øve på nye ferdigheter i trygge omgivelser. Basert på nesten 20 års erfaring med å hjelpe ledere med å lede virtuelt, fokuserer dette programmet på tre viktige ferdigheter som har vist seg å øke lederens effektivitet i et virtuelt miljø.

Ledere lærer først å være til stede og oppmerksomme ved å kommunisere med intensjon med sine eksterne medarbeidere, strukturere samtalene for maksimal påvirkning og ved å respektere hverandres arbeidspreferanser.

Ledere lærer seg hvordan de kan fremme fellesskapet ved å bygge tillitsfulle og støttende relasjoner som forblir positive og involverer alle sine medarbeidere ved hjelp av den tilgjengelige teknologien.

Til slutt lærer lederne hvordan man kanøke prestasjon og utvikling ved å bygge medarbeidernes ressursstyrke og selvstendighet, og hjelpe dem å komme videre i karrieren.

Products Leading VIR Process

Vil du vite mer?

KLAR for å komme i gang?

Blanchards programmer og tjenester er utviklet over flere tiår med forskning og virkelige resultater. De utvikler flotte mennesker, flotte ledere og gode selskaper. La oss snakke om hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å komme i gang.

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates