BAK ENHVER DYKTIG MEDARBEIDER

STÅR EN DYKTIG Coach

GRUNNLEGGENDE COACHING FERDIGHETER FOR LEDERE

Mange ledere forstår ikke hvor viktig coaching er for utvikling, vekst og prestasjon for deres ansatte. Vårt kurs, Grunnleggende coaching®, lærer dine ledere hvordan man effektivt coacher medarbeiderne—ikke bare leder dem — for å øke produktiviteten, skape et miljø basert på tillit og selvstendighet, og derved levere bedre resultater på bunnlinjen.

Organisasjoner som effektivt trener sine ledere på hvordan man skal coache sine ansatte har 130% større sannsynlighet for å oppnå bedre resultater og se 39% bedre resultater fra de ansatte gjennom engasjement, produktivitet og kundeservice.*

Så hvorfor har BARE 5% av organisasjonene ledere som har blitt trent til å coachE  sine medarbeidere? Lær hvordan Blanchard kan lære dine ledere de grunnleggende coaching ferdighetene.

HVORDAN FÅ DET BESTE UT AV DINE MEDARBEIDERE GJENNOm   TRENING PÅ COACHING FERDIGHETER

Ved å integrerer coaching kompetanse og ferdigheter i ledertreningen, vil du få svært effektive ledere som vet hvordan de skal coache sine medarbeidere for å skape relasjoner, øke tillit og hjelpe den enkelte ansatte å prestere på sitt beste.

Hva vil KURSET GRUNNLEGGENDE COACHING FORBEDRE HOS DINE  LEDERE?

Speed

ØKT LÆRING OG UTVIKLING

Ledere som coacher gir akkurat den riktige mengden veiledning og støtte, og hjelper sine ansatte til å lære og vokse raskere.

Gear

Skap selvgående problemløsere

Medarbeidere tilegner seg selvtillit gjennom å bli coachet og blir selvhjulpne problemløsere, som er hjørnesteinen i dagens smidige organisasjoner.

Group

BEHOLD TALENTENE
DINE

Medarbeidere som blir coachet er mer engasjerte og det er større sannsynlighet for at de vil støtte og bli værende i virksomheten din.

People

BYGG DIN LEDERSTYRKE

Ledere som lærer hvordan man coacher utvikler kompetente og dyktige medarbeidere, som en dag vil bli fremtidens ledere.

SKAP EN KONSISTENT
COACHING KULTUR

Vi vet at du ønsker at dine lederene skal være så effektive som mulig når de utvikler sine medarbeidere. Vårt kurs Grunnleggende coaching kan hjelpe deg med dette.

Grunnleggende coaching er et ferdighetsbasert, praktisk treningsprogram designet for å lære tankesettet, de viktigste ferdighetene og den strukturerte prosessen som dine ledere trenger for å få det beste ut av sine medarbeidere.

Kurset Grunnleggende coaching samsvarer med kjernekompetansen for coaching definert av the International Coaching Federation. Utviklingen av kurset ble ledet av våre kolleger som er  Blanchard’s Master Certified coacher, og som har har undervist i coachingferdigheter i over 20 år.

Med en coachende lederstil vil lederene dine bli dyktige ledere som vet hvordan de kan utvikle sine medarbeidere og derved oppnå bedre resultater for virksomheten.

Process

Vil dU vite mer?

KLAR for å komme i gang?

Blanchards programmer og tjenester er utviklet over flere tiår med forskning og virkelige resultater. De utvikler flotte mennesker, flotte ledere og gode selskaper. La oss snakke om hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å komme i gang.

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates