SKAFF DEG KOMPETANSEN SOM KAN DOKUMENTERE AT DEN FUNGERER VED ORGANISATORISKE ENDRINGER

Arbeid gjennom ENDRING

De fleste initiativer som tas i forbindelse med endringsprosesser lykkes ikke, og dette viser seg å ha sin årsak i at 80% av selskapene kjører prosesser som er initiert på toppen og som ikke tar hensyn til bekymringene fra de ansatte som blir berørt. I kurset Endringsledelse er ryggraden prosesser som innebærer høy grad av involvering og samarbeid for alle berørte.

Denne inkluderende tilnærmingen bygger på forskning og mer enn 30 års erfaring fra området.

Nyere forskning viser at ved å benytte høy grad av involvering og dialog mellom ansatte og de som er ansvarlige for endringsledelsen, så kan graden av suksess økes fra 34% til 58%. Videre økes de ansattes engasjement med 38%.

Organisatorisk endring er gitt i forretningsverdenen. Virksomheter omorganiserer, fusjonerer, anskaffer eller erverver, reduserer, utvider og introduserer nye tiltak, som alle forstyrrer den normale arbeidsflyten. Vårt kurs Endringsledelse lærer lederne dine hvordan de effektivt skal lede endringen i organisasjonen ved å forstå de ulike stadiene av bekymring og tilpasse lederstilen for å opprettholde produktivitet og moral.

70% av alle tiltak feiler.* Feilet eller stoppet endringsiniativer kaster bort penger, redusererer produktivitet og moral, og øker gjennomtrekk av ansatte.

Å ha ledere som er effektive til å lede medarbeidere gjennom endring i organisasjonen er kritisk for den videre suksessen for virksomheten.

LEDE EN KULTUR I ENDRING Krever nye ferdigheter

Vellykkede virksomheter er smidige virksomheter som omfavner endring som en del av deres kultur for å holde seg foran konkurrentene. Når lederne dine er trent i å tilrettelegge for endring, forventer motstand fra ansatte og tar proaktivt hensyn til dette og til deres bekymringer. De involverer dem i prosessen og sørger derved for å sikre positiv gjennomføring og fremgang.

Increase buy-in while managing change in organizations | Ken Blanchard

ØKE AKSEPT OG ROBUSTHET

Ledere som kan forutse, diagnostisere og adressere bekymringene medarbeiderne har, har sjansen til å redusere motstanden til endringen og øke deres aksept og forpliktelse.

Leading organizational change to get faster results | Ken Blanchard

FÅ RESULTATER RASKERE

Når organisatoriske endringsinitiativer blir presentert effektivt og ledet godt, bygger det drivkraften for å oppnå viktige organisatoriske mål.

Build organization development and change capacity in your organization

BYGG EVNEN TIL
ENDRINGSLEDELSE

Vellykkede virksomhter som bygger evnen for endring inn i arbeidskulturen, skaper robusthet med evnen til å implementere endringer fortløpende.

LEDE ENDRINGSINITIATIVER SOM ER VELLYKKEDE

Vi vet at endring i organisasjoner kan være svart nedbrytende, og vi vet hvordan vi kan hjelpe deg med å bevare ansattes moral og produktivitet under prosessen for å oppnå de ønskede resultatene.

Kurset Endringsledelse lærer dine ledere å effektivt lede høy involvering i endringsinitiativ. Ledere lærer å identifisere og svare på medarbeidernes spørsmål i forkant av prosessen , berolige bekymringene deres, og ved hjelp av det øke forpliktelsen og engasjementet.

Kurset er basert på 30 år konsulenterfaring i endringsledelse samt forskning som viser at folk er mindre motstandsdyktige overfor endring når de føler at bekymringene deres blir hørt og de kan være aktivt involvert i endringsprosessen på hvert skritt av veien.

Leading organizational change requires diagnosis, flexibility and partnership | Ken Blanchard

Vil dere lære mer?

KLAR for å komme i gang?

Blanchards programmer og tjenester er utviklet over flere tiår med forskning og virkelige resultater. De utvikler flotte mennesker, flotte ledere og gode selskaper. La oss snakke om hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å komme i gang.

*Cracking the Code of Change, Harvard Business Review