SLII® .
POWERING  INSPIRED

LEADERS

SKAP SUKSESS MED EN SITUASJONSBESTEMT TILNÆRMING TIL LEDELSE

Dagens endringshastighet i næringslivet er så stor at visjonært lederskap er blitt en forutsetning for organisasjonenes evne til å overleve. Ledere har behov for et lederopplæringsprogram som hjelper dem til å bli både tilpasningsdyktige og fokusert på mennesket. De må beherske situasjonsbestemt ledelse for å kunne gi sine medarbeidere muligheten for å kunne lykkes. SLII er verdens mest utbredte lederutviklingsprogram, som gir deltakerne kompetanse og ferdigheter i det å bygge gode og velfungerende relasjoner til sine ansatte og som har dokumenterbar god effekt. Programmet bidrar til å gjøre de ansatte mer produktive og engasjert. SLII er mer enn et kraftig lederutviklingsprogram, da kostnaden ved kurset bidrar til bedrede økonomiske resultater til hele organisasjonen.

Leadership training program based on 30 years of research | Ken Blanchard

Forskningsbasert

SLII® bygger på mer enn 30 års forskning på ledelse og trivsel på jobb, og har blitt oppdatert med de siste resultatene innen nevrovitenskap. Programmet blir kontinuerlig tilpasset de stadig skiftende kravene som stilles.
Leadership model that improves productivity, reduces turnover and increases sales.

Dokumenterbare resultater

Mer enn 10.000 organisasjoner over hele verden har benyttet SLII® for å forbedre produktivitet, redusere turn-over og lederverktøyet har også bidratt til bedre økonomiske resultater.
Universal and International SLII training | Ken Blanchard

UNIVERSELL EFFEKT

SLII® fungerer for ledere over hele verden uavhengig av bransje, språk eller type stilling. SLII® lærer ledere hvordan de skal gi sine ansatte de riktige styringssignalene og den støtten de trenger til rett tid.
SL2 theory and training backed by brain science

Skaper inspirerende ledere

SLII® dekker hjernens behov for kompetanse, selvstendighet og sosial tilhørighet. Dette skaper trygge arbeidsplasser hvor ansatte får frihet til å løse problemer, være innovative og samarbeide med andre.

LA DINE LEDERE FÅ KOMPETANSEN DE TRENGER FOR Å KUNNE INSPIRERE OG ØKE PRESTASJONENE

Ved å bruke kun én lederstil 

skaper du ikke gode relasjoner

Forskning viser at ansatte trenger forskjellige styringssignaler og ulike former for støtte, og dette avhenger av deres kompetansenivå og engasjement. Men de fleste ledere benytter seg av kun én lederstil – og dette fører blant annet til økte kostnader i form av høy turn-over, lavt engasjement, redusert produktivitet og tapte muligheter

54%

av ledere bruker kun en lederstil, uansett situasjon.*

50%

av tiden bruker ledere feil lederstil på sine medarbeidere og møter derved ikke sine medarbeideres behov.

DE BESTE LEDERENE ER SLII® ledere

Dyktige SLII® ledere gir sine medarbeidere det de trenger når det trenger det. Dette innebærer å ha den motiverende gode samtalen, og hvor du viser at du bryr deg om deres utvikling og vekst. Du får være deres forbilde. Situasjonsbestemt ledelse er et tydelig farvel til tidligere lederstiler. Og det er en tilnærming som gir betydelig bedre resultater enn andre lederstiler.

Managers using a SLII leadership style help accelerate the development of their teams” class=

Raskere utvikling

Når ansatte får riktig instruksjon og støtte, øker deres utviklings- og veksthastighet , slik at de raskere kan levere større verdier til selskapet

The SLII leadership model instills a common language within an organization” class=

Implementer et felles språk

Når både ledere og øvrige ansatte i organisasjonen snakker det samme språket kan du unngå timevis med frustrert diskusjon. Et felles språk øker effektivitet, redjuserer misforståelser og fremmer en kultur for høy-prestasjon. Situasjoner som tidligere var emosjonelt ladet blir i stedet til produktive muligheter.

Leaders who use a sLII leadership style raise morale, make others feel valued and increase retention” class=

ØKT lojalitet

Ledere som tilpasser sin lederstil til medarbeidernes behov, får dem til å føle seg verdsatt og dette øker moral, engasjement og lojalitet. Hvem ønsker å forlate en slik stilling?

Applying SLII leadership theory creates proactive problem solvers” class=

SLIPP KREATIVITETEN LØS

Forskning viser at når ansatte føler at lederne virkelig bryr seg om dem som mennesker, så blir de mye mer engasjert Og dette er grunnlaget for innovasjon..

SLII® MODELLEN

DEN ER TESTET OVER TID OG RESULTATENE ER DOKUMENTERT

SLII® modellen gir et lett forståelig og praktisk rammeverk som hjelper ledere til å diagnostisere det faktiske utviklingsstadiet til hver enkelt medarbeider og derved benytte den rette lederstilen for å møte disse behovene slik at medarbeiderne kan løse sine oppgaver. Ledere finner ett av de fire utviklingsstadiene hos medarbeideren, fra entusiastisk nybegynner (U1) til selvstendige selvgående(U4). Lederne bruker så den tilhørende instruksjonen og støttende atferden, fra instruerende (S1) til delegerende (S4) for kunne matche medarbeiderenes utviklingsbehov. Derved får de det de trenger!

The SLII model | Ken Blanchard” class=

ULIKE MÅTER Å LEVERE SLII® OPPLEVELSEN PÅ SOM ER TILPASSET DITT BEHOV

SLII® opplevelsen, som har vunnet en rekke priser, benytter den nyeste forskningen fra Blanchard, og kombinerer den med moderne læringsdesignteori for å gi kursdeltakerne en svært engasjerende opplevelse som hjelper ledere til å lære, øve på og mestre de ulike SLII® stilene og ferdighetene enkelt og fullstendig. Og derved hjelper de sine medarbeidere til å nå stadig nye høyder.

The SLII leadership training experience includes video demonstrations
KLASSEROMSUNDERVISNING - Vi har flere hundre instruktører over hele verden som kan levere kurset til dine ledere der du måtte ønske det. Vi kan også lære opp bedriftsinterne instruktører.
The SLII leadership training experience includes real-world practice activities
Virtuelle kurs - Dine ledere kan delta på kurset «live» hjemmefra eller på jobb ved hjelp av vår opplæringsplattform.
Get a diagnosis app based on SLII leadership theory to plan conversations
On-line kurs - On-line kursene er et aløternativ til de som ønsker å ta kurset når- og hvor det passer for dem.
Learn to master SLII leadership style skills | Ken Blanchard
Support - Etter fullført kurs vil deltakerne få tilgang til verktøy som Kenbot for SLII, SLII app’en og SLII Click som gjør at læringen ikke stopper når forelesningen er over.
SLII leadership eTools and Conversation Starters provide guidelines for conversations
Micro-Aktiviteter – moduler som varierer fra 1 til 20 minutter.
Managers learn the SLII leadership model with feedback to help progress faster
Lederstilverktøy – hjelper deltakerne til å finne sine styrker og muligheter for vekst.
SLII leadership training with Multiple SLII tools that can be shared with team members
Interaktive øvelser – morsomme og engasjerende aktiviteter som inkluderer videofilmer, spill, historier, relevante problemstillinger og on-line diskusjoner.
Tips and suggestions based on the SLII leadership model
De-briefing med leder – en mulighet for kursdeltakerne til å kunne samarbeide med mennesker som er i samme situasjon, diskutere det man har lært og praktisere sine nye ferdigheter.
Tips and suggestions based on the SLII leadership model
Søkbare verktøy – en rekke aktiviteter og verktøy som er søkbare og som er gode å ha både til trenings- og praktiseringsformål.

VIL DERE VITE MER?

KLAR FOR Å KOMME I GANG?

Kontakt oss i dag og lær mer om hvordan dine ledere kan bli gode ledere som dine ansatte vil følge.

*Getting to Know the LBAII, The Ken Blanchard Companies.