Bygg en arbeidsstyrke

av proaktive ledere

GI DINE ANSATTE KURS I SELVELEDELSE fOR Å ØKE MEDARBEIDERNESPOTENSIALE

Hvem bruker arbeidsdagen sin med kunder og holder hjulene i gang i virksomheten? Det er dine individuelle bidragsytere. De er ofte en oversett majoritet i organisasjonen din, men likevel er det ingenting som blir gjort uten deres motivasjon og engasjement. Vårt kurs Selvledelse som er et utviklingskurs, lærer individer det tankesettet og de ferdigheter de trenger for å bli bemyndiget og proaktive selvledere som tar kontroll over sin egen suksess og forplikter seg til å skape resultater for din organisasjon

Den viktigste enkeltfaktoren for suksess i organisasjonen er proaktiv atferd fra individuelle bidragsytere. Men 50% av medarbeiderne føler at arbeidet deres har stagnert*. 1/3 bare gjør jobben sin, og ikke noe mer**.

Hva kunne virksomheten din oppnådd hvis alle var selvledere?

Din investering i selvledere gir høy avkastning

Hvorvidt bedriftens strategiske tiltak skal lykkes avhenger av engasjementet og initiativet til de i første rekke; de individuelle bidragsyterne som har ansvar for å gjennomføre og få det til å skje. Når du gir de ansatte ferdigheter i selvledelse og tankegang, bygger du en myndiggjort arbeidsstyrke som er ansvarlig, nyskapende og effektiv.

Self leadership skills accelerate development | Ken Blanchard” width=

Raskere utvikling

Selvledere tar ansvar for sin egen utvikling—de spør etter instrukser og støtten de trenger så de kan mestre raskerere

Create higher performance with self leadership skills | Ken Blanchard” width=

Forbedre prestasjon

Myndiggjorte selvledere er mer engasjert og forpliktet, og de jobber konsekvent med å øke prestasjonen i hele organisasjonen.

Improve employee personal accountability with self development programs | Ken Blanchard” width=

Dyrk personlig ansvar

Selvledere . trenger ikke holdes ansvarlige, de holder seg selv ansvarlige for å oppnå sine mål og vellykket implementering av organisasjonens iniativer

Self leadership development increases innovation | Ken Blanchard” width=

Økt innovasjon

Myndiggjorte selvledere vet hvordan de skal passere grenser som hindrer evnene deres til å tenke utenfor boksen når de løser problemer og utfordringer.

HVORDAN STYRKE SELVLEDERE

VI VET HVOR KRITISK DET ER FOR DIN ORGANISASJONS SUKSESS AT ALLE MEDARBEIDERNE ER MYNDIGGJORT, PROAKTIVE OG DEDIKTERTE TIL Å OPPNÅ RESULTATER. VÅRT UTVIKLINGSKURS Selvledelse LÆRER MEDARBEIDERE PÅ ALLE NIVÅER I ORGANISASJONEN DIN HVORDAN DE BLIR BEMYNDIGEDE SELVLEDERE SOM TAR ANSAVAR OG EIERSKAP FOR SIN EGEN SUKSESS.

Blanchards Selvledelse PROGRAM BRUKER VERDENS MEST UNDERVISTE LEDELESESMODELL, SLII®. MODELLEN, SOM FUNDAMENT OG INTEGRERER DEN NYESTE LÆRING OM PROAKTIVE MED DE FERDIGHETER ENKELTPERSONER TRENGER FOR Å VÆRE VÆRE MAKSIMALT EFFEKTIVE. TEAM MEDARBEIDERE LÆRER ET FELLES SPRÅK FOR Å KUNNE DISKUTERE DERES PERSONLIGE UTVIKLING OG PRESTASJON, SLIK AT SAMTALER MED DERES LEDERE KAN BLI MER EFFEKTIVE OG DERVED BYGGE MER TILLITSFULLE OG ÅPNE RELASJONER

Selvledelse lærer dine medarbeidere det tankesettet og de ferdighetene som trengs for å bli proaktive selvstartere som vet hvem de skal spørre om instrukser og tilbakemeldinger og hvordan de skal ssikre aksept for sine innovative løsninger.

Self leadership development mindset diagram | Ken Blanchard” class=
Situational self leadership skills diagram | Ken Blanchard” class=

Vil du lære mer?

Klar for å komme i gang?

Selvledelse vil hjelpe dine medarbeidere med å utvikle det tankesettet de ferdighetene de trenger for å bli myndiggjorte, proaktive selvledere som er produktive, dedikerte og konsekvent hardtjobbende for din organisasjon.

*DDI Pulse of the Workforce Survey
**Gallup 2015 Engagement Survey