MEDARBEIDERE som 

jobber hjemmefra

FORTJENER DYKTIGE LEDERE

DYKTIGE LEDERE KAN BYGGE STERKE RELASJONER MEd  MEDARBEIDERE SOM jobber hjemmefra

Dagens medarbeidere jobber i økende grad hjemmefra eller borte fra hovedkontorene, med team på tvers av landegrenser og tidssoner. Ledere sliter med å få kontakt med sine medarbeidere på grunn av tidsforsinkelser og teknologi. Dette er den nye normalen, og den kommer med et nytt sett med både muligheter og utfordringer. Å lede i dette miljøet er vanskelig. Det kan være vanskelig å forstå hva som egentlig skjer, og enda vanskeligere å bygge gode rapporteringsrutiner og tillit over lange avstander. Men med riktige kunnskaper kan ledere øke effektiviteten og produktiviteten til ansatte som jobber hjemmefra.

Medarbeidere som jobber hjemmefra er gjennomsnittlig 20% mer produktive og bare havlvparten har sannsynlighet for å søke andre jobber sammenlignet med dem som jobber i en tradisjonell setting.*

Å Utøve virtuell ledelse ER EN FERDIGHET

Ledere som trener på å være oppmerksomme og tilstede og som, fremmer felleskap og akselerere prestasjon og utvikling, vil se høyere tilfredshet, engasjement og produktivitet hos sine medarbeidere som jobber hjemmefra.

ØK BEDRET RELASJONEN MED ANSATTE

Gjennom mer intensjon og strukturert kommunikasjon kan dyktige ledere som utøver virtuell ledelse styrke relasjonen med sine medarbeidere.

ØKT SELVBESTEMMELSE OG MYNDIGGJØRING

Effektive ledere som utøver virtuell ledelse øker ressursstyrke og selvbestemmelse hos sine medarbeidere, slik at de konsekvent oppfyller mål og leverer resultater.

FORBEDRE MEDARBEIDERNES ENGASJEMENT

Ledere som utøver virtuell ledelse kobler medarbeidere til organisasjonen ved å aktivt å legge til rette for samarbeid, skape teamkultur og bygge fellesskap.

OPPSKRIFTEN FOR EN ENGASJERT
MEDARBEIDER SOM JOBBER HJEMMEFRA

Kurset Lede virtuelt kurset gir deltakerne en svært engasjerende opplevelse som inkluderer instruksjon, respons, refleksjon, gruppeaktiviteter og muligheter til å øve på nye ferdigheter i trygge omgivelser. Basert på nesten 20 års erfaring med å hjelpe ledere med å lede virtuelt, fokuserer dette programmet på tre viktige ferdigheter som har vist seg å øke lederens effektivitet i et virtuelt miljø.

Ledere lærer først å være tilstede og oppmerksomme ved å kommunisere med intensjon, med sine eksterne medarbeidere, strukturere samtaleene for maksimal påvirkning og ved å respektere hverandres arbeidspreferanser.

Ledere lærer seg hvordan de kan fremme fellesskapet ved å bygge tillitsfulle og støttende relasjoner som forblir positive og involverer alle sine medarbeidere ved hjelp av den tilgjengelige teknologien.

Til slutt lærer lederne hvordan man kan øke prestasjon og utvikling ved å bygge medarbeidernes ressursstyrke og selvstendighet, og hjelpe dem å komme videre i karrieren.

Vil du vite mer?

Klar for å komme i gang?

Lede virtuelt vil hjelpe dine ledere å lære og utøve de ferdighetene de trenger for å lede sine medarbeidere effektivt.

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates