BAK ENHVER DYKTIG MEDARBEIDER

STÅR EN DYKTIG Coach

GRUNNLEGGENDE COACHING FERDIGHETER FOR LEDERE

Mange ledere forstår ikke hvor viktig choaching er for utvikling, vekst og prestasjon for deres ansatte. Vårt coaching kurs, Grunnleggende coaching®, lærer dine ledere hvordan man effektivt coacher medarbeiderne—ikke bare leder dem — for å øke produktiviteten, skape et miljø basert på tillit og selvstendighet, og levere bedre resultater på bunnlinjen.

Organisasjoner som effektivt trener sine ledere på hvordan man skal coache har 130% større sannsynlighet for å oppnå bedre resultater og se 39% bedre resultater fra de ansatte gjennom engasjement, produktivitet og kundeservice.*

Så hvorfor har kun 5% av organisasjonene ledere som har blitt trent til å coachE  sine medarbeidere? Lær hvordan Blanchard kan lære dine ledere de grunnleggende coaching ferdighetene.

HVORDAN FÅ DET BESTE UT AV DINE MEDARBEIDERE GJENNOm   TRENING PÅ COACHING FERDIGHETER

Når du integrerer coaching kompetanse og ferdigheter i ledertreningen, vil du få svært effektive ledere som vet hvordan de skal coache sine medarbeidere for å skape relasjoner, øke tillit og hjelpe den enkelte ansatte å prestere på sitt beste.

Hva vil KURSET GRUNNLEGGENDE COACHING FOR LEDERE FORBEDRE ?

ØKT LÆRING OG UTVIKLING

Ledere som coacher gir akkurat den riktige mengden veiledning og støtte, og hjelper sine ansatte til å lære og vokse raskere.

Skap selvgående problemløsere

Medarbeidere tilegner seg selvtillit gjennom å bli coachet og blir selvhjulpne problemløsere, som er hjørnesteinen i dagens smidige organisasjoner.

BEHOLD TALENTENE
DINE

Medarbeidere som blir coachet er mer engasjerte og det er større sannsynlighet for at de vil støtte og bli værende i virksomheten din.

BYGG DIN LEDERSTYRKE

Ledere som lærer hvordan man coacher utvikler kompetente og dyktige medarbeidere, som en dag vil bli fremtidens ledere.

SKAP EN KONSISTENT
COACHING KULTUR

Vi vet at du vil at lederene skal være så effektive som mulig når de utvikler sine medarbeidere og vårt kurs Grunnleggende coaching kan hjelpe deg med dette.

Grunnleggende coaching er et ferdighetsbasert, praktisk treningsprogram designet for å lære tankesettet, de viktigse ferdigheter og den strukturerte prossesen som dine ledere trenger for å få det beste ut av sine medarbeidere.

Kurset Grunnleggende coaching samsvarer med kjernekompetansen for coaching definert av the International Coaching Federation. Utviklingen av kurset ble ledet av Blanchard’s Master Certified coacher, som har har undervist i coachingferdigheter i over 20 år.

Med en coachende lederstil vil lederene dine bli dyktige ledere som vet hvordan de kan utvikle sine medarbeidere og derved oppnå bedre resultater for virksomheten.

Vil dU vite mer?

Klar for å komme i gang?

Grunnleggende coaching vil hjelpe dine ledere å lære og utøve de coachende ferdighetene de trenger for å utvikle sine medarbeidere effektivt.

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates