GODT LEDERSKAP

ER BYGGET PÅ TILLIT

Lider din bedrift av
mangel på tillit?

Tillit er kjernen i en hver relasjon, og det er spesielt viktig på arbeidsplassen. Faktisk er det den primære faktoren som påvirker ansattes omsetning, om lederen og medarbeiderne har et tillitsfullt forhold. Vår tilliitsledelse -kurs lærer lederene dine hvordan de bygger tillit til sine ansatte for å øke lojalitet og engasjementet.

82% av ansatte sier de ikke har tillit til lederen til å fortelle sannheten og 45% av ansatte sier at mangel av tillit til ledelsen er den største påvirkningen på deres arbeidsprestasjon*.

Dessverre kjenner mange av oss kjennetegnene til en tillitsløs arbeidsplass: Ledere holder tilbake informasjon, ansatte snakker bak ryggen tilhverandre, folk er redd for å dele bekymringer og ingen tar ansvar. Alt dette resulterer i lav moral, fallende produktivitet og styrke og et usunnt arbeidsmiljø.

I motsetning opplever høy-tillitsorganisasjoner 32x større risikotakning, 11x mer innovasjon og 6x høyere prestasjon.**

Gjør tillit til fundamentet

Når du fokuserer på å bygge tillit mellom dine mnedarbeidere og deres ledere, legger du grunnlaget for et vellykket selskap som opererer med høyere samarbeid, større kreativitet og risikovurdering, effektivere gjennomføring av forretningsstrategi, økt engasjement og lojalitet.

ØK
PRESTASJON

Ansatte som stoler på sine ledere har høyere grad av engasjement og legger frem mer skjønnsmessige innsats.

TA VARE PÅ
TALENTENE

Det er mer sannsynlig at ansatte vil forbli hos selskapet og se på det som et godt sted å jobbe.

Dyrk kreatvitet
og innovasjon

Ansatte føler seg trygge til å kommunisere mer åpenlyst og er villig til å dele sine beste ideer og ta initiativ.

Fremme
SAMARBEID

Et tillitsfullt arbeidsmiljø fører til at kollegaer og hjelper hverandre og jobber sammen for å få ting gjort.

hvordan utvikle
tillitsfulle
relasjoner

Vi vet at tillit er grunnlaget for enhver relasjon. Vårt tillitsledelse program kan hjelpe dine ledere til å lære å dyrke tillitsfulle relasjoner med sine ansatte på arbeidsplassen og hvordan å reparere den tilliten hvis den er brutt.

Basert på mer enn tre tiår med forskning har våre tillitseksperter utviklet en rettferdig og kraftfull tillitsmodell som gir et felles språk og ramme for alle ansatte, med fokus på de spesifikke atferdene som bygger tillit.

Gjennom tillitsledelse programet, er enkeltpersoner i stand til å forstå virkningen av deres oppførsel enten må bygge eller senke tillit, og de kan identifisere de aspektene som trenger forbedring.

Vil dere vite mer?

Klar for å komme i gang?

Tillitsledelse vil lære dine ledere og medarbeidere hvordan de skal bygge solide relasjoner basert på tillit.

*Edelman Trust Barometer, 2013
** The How Report, 2016