MEDARBEIDERE som 

jobber hjemmefra

FORTJENER DYKTIGE LEDERE

DYKTIGE LEDERE KAN BYGGE STERKE RELASJONER MEd  MEDARBEIDERE SOM jobber hjemmefra

Dagens arbeidere jobber mer og mer hjemme fra eller borte fra hovedkontorene, med team spredd utvoer land og tidssoner. Ledere sliter med å få kontakt med sine medarbeidere gjennom tidsforsinkelser og teknologigrensesnitt. Det er den nye normalen, og den kommer med et nytt sett med fordeler og utfordringer. Å lede i dette miljøet er vanskelig. Det kan være vanskelig å forstå hva som egentlig skjer, og enda vanskeligere å bygge rapport og tillit over lange avstander. Men med riktig ferdighetssett kan ledere øke effektiviteten og produktiviteten til ansatte som jobber hjemmefra.

Medarbeidere som jobber hjemmefra er gjennomsnittlig 20% mer produktive og bare havlvparten har sannsynlighet for å søke andre jobber enn de som jobber i en tradisjonell setting.*

Å Utøve virtuell ledelse ER EN FERDIGHET

Ledere som trener på å være oppmerksomme og tilsted, fremmer felleskap og akselerere prestasjon og utvikling, vil se høyere tilfredshet, engasjement og produktivitet hos sine medarbeidere som jobber hjemmefra.

ØK RELASJONEN MED LEDEREN

Gjennom mer intensjon og strukturert kommunikasjon kan dyktige ledere som utøver virtuell ledelse styrke relasjonen med sine medarbeidere.

ØK AUTONOMITET OG MYNDIGGJØRING

Effektive ledere som utøver virtuell ledelse øker ressursstyrke og autonomi i sine medarbeidere, slik at de konsekvent oppfyller mål og leverer resultater.

FORBEDRE MEDARBEIDERNES ENGASJEMENT

Ledere som utøver virtuell ledelse kobler medarbeidere til organisasjonen ved å aktivt legge til rette for samarbeid, skape teamkultur og bygge fellesskap.

OPPSKRIFTEN FOR EN ENGASJERT
MEDARBEIDER SOM JOBBER HJEMMEFRA

Lede virtuelt kurset gir deltakerne en svært engasjerende opplevelse som inkluderer instruksjon, respons, refleksjon, gruppeaktiviteter og muligheter til å øve på nye ferdigheter i trygge omgivelser. Basert på nesten 20 år med å hjelpe ledere med å lede virtuelt, fokuserer dette programmet på tre viktige ferdigheter som har vist seg å øke lederens effektivitet i et virtuelt miljø.

Ledere lærer først å være tilstede og oppmerksomme ved å kommunisere med intensjon, med sine eksterne medarbeidere, strukturere samtaler for maksimal innvirkning og respektere hverandres arbeidspreferanser.

Ledere lærer seg hvordan de kan fremme fellesskapet ved å bygge tillitsfulle og støttende relasjoner som holder seg positive og involverer alle sine medarbeidere ved hjelp av den tilgjengelige teknologien.

Til slutt læres ledere hvordan man kan akselerere prestasjon og utvikling ved å bygge medarbeidernes ressursstyrke og autonomi, og hjelpe dem å komme videre i karrieren.

Vil dere vite mer?

Klar for å komme i gang?

Lede virtuelt vil hjelpe dine ledere å lære og utøve de ferdighetene de trenger for å lede sine medarbeidere effektivt.

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates