BAK ENHVER GOD MEDARBEIDER

STÅR EN GOD Coach

GRUNNLEGGENDE COACHING FERDIGHETER FOR LEDERE

Mange ledere forstår ikke hvor viktig choaching er for vekst og prestasjon for deres ansatte. Vårt coaching kurs, Grunnleggende coaching®, lærer dine ledere hvordan man effektivt coacher medarbeiderne—ikke bare leder dem — for å øke produktiviteten, skape et miljø med tillit og autonomi, og levere forbedrede resultater på bunnlinjen.

Organisasjoner som effektivt trener sine ledere på hvordan man skal coache har 130% større sannsynlighet for å realisere bedre resultater og se 39% bedre resultater fra de ansatte gjennom engasjement, produktivitet og kundeservice.*

Så hvorfor har kun fem prosent av organisasjonene ledere som har blitt trent til å coachE  medarbeiderNE? Lær hvordan Blanchard kan lære dine ledere de grunnleggende coaching ferdighetene.

HVORDAN FÅ DET BESTE UT AV DINE MEDARBEIDERE GJENNOm   TRENING PÅ COACHING FERDIGHETER

Når du integrerer coaching kompetanse og  ferdigheter inn i ledertreningen, vil du ende opp med høyt effektive ledere som vet hvordan de skal coache sine medarbeidere for å skape relasjoner, øke tillit og hjelpe hver enkelte ansatte å prestere på sitt beste.

ØK LÆRING OG UTVIKLING

Ledere som coacher gir akkurat den riktige mengden veiledning og støtte, og hjelper sine ansatte til å lære og vokse raskere.

Skap selvgående problemløsere

Medarbeidere tilegner seg selvtillit gjennom å bli coachet og blir selvhjulpne problemløsere, som er hjørnesteinen i dagens smidige organisasjoner.

BEHOLD TALENTENE
DINE

Medarbeidere som blir coachet er mer engasjerte og det er større sannsynlighet for at de vil støtte og bli værende i virksomheten din.

BYGG DIN LEDERSTYRKE

Ledere som lærer hvordan man coacher utvikler kompetente og dyktige medarbeidere, som en dag vil bli fremtidens ledere.

SKAP EN KONSISTENT
COACHING KULTUR

Vi vet at du vil at lederene skal være så effektive som mulig når de utvikler sine medarbeidere og vårt kurs Grunnleggende coaching kan hjelpe

Grunnleggende coaching er et ferdighetsbasert, praktiskt treningsprogram designet for å lære tankesettet, viktigte ferdigheter og den strukturerte prossesen dine ledere trenger for å få det beste ut av sine medarbeidere.

Grunnleggende coaching kurset samsvarer med kjernekompetansen for coaching definert av the International Coaching Federation. Utviklingen av kurset ble ledet av Blanchard’s Master Certified coacher, som har har undervist coachingferdigheter i over 20 år.

Med en coachende lederstil vil lederene dine bli gode ledere som vet hvordan de kan utvikle sine medarbeidere og og oppnå bedre resultater for virksomheten.

Vil dU vite mer?

Klar for å komme i gang?

Grunnleggende coaching vil hjelpe dine ledere å lære og utøve de coachende ferdighetene de trenger for å utvikle sine medarbeidere effektivt.

* High-Impact Performance Management: Maximizing Performance Coaching, 2011, Bersin & Associates