Generer KRAFTEN TIL ENDRING

Arbeid gjennom ENDRING

Organisatorisk endring er gitt i forretningsverdenen. Virksomheter omorganiserer, fusjonerer, anskaffer eller erverver, reduserer, utvider og introduserer nye tiltak, som alle forstyrrer den normale arbeidsflyten. Vårt kurs Endringsledelse lærer lederne dine hvordan de effektivt skal lede endringen i organisasjonen ved å forstå de ulike stadiene av bekymring og tilpasse lederstilen for å opprettholde produktivitet og moral.

70% av alle innsatsinitiativer feiler.* Feilet eller stoppet endringsiniativer kaster bort penger, reduserere produktivitet og moral, og øker gjennomtrekk av ansatte.

Å ha ledere som er effektive til å lede medarbeidere gjennom endring i organisasjonen er kritisk for den videre suksessen for virksomheten.

LEDE EN KULTUR I ENDRING

Vellykkede virksomheter er smidige virksomheter som omfavner endring som en del av deres kultur for å holde seg foran konkurrentene. Når lederne dine er trent i å tilrettelegge for endring, forventer de motstand, tar proaktivt hensyn til bekymringer og øker innkjøp for å sikre positiv gjennomføring og fremgang.

Increase buy-in while managing change in organizations | Ken Blanchard

ØKE INNKJØP OG ROBUSTHET

Ledere som kan forutse, diagnostisere og adressere bekymringene medarbeiderne har, har sjansen til å redusere motstanden til endringen og øke innkjøpet og forpliktelse.

Leading organizational change to get faster results | Ken Blanchard

FÅ RESULTATER RASKERE

Når organisatoriske endringsiniativer blir presentert effektivt og ledet godt, bygger det drivkraften for å oppnå viktige organisatoriske mål.

Build organization development and change capacity in your organization

BYGG EVNEN FOR
ENDRINGSLEDELSE

Suksessfulle virksomhter som bygger evnene deres for endring inn i arbeidskulturen, skaper robusthet med evnen ti lå implementere endring fortløpende.

LEDE ENDRINGSINIATIVER SOM ER VELLYKKEDE

Vi vet at endring i organisasjoner kan være svart nedbrytende, og vi vet hvordan vi kan hjeloe deg med å bevare ansattes moral og produktivitet under overgangen for å oppnå de ønskede resultatene.

Kurset Endringsledelse lærer dine ledere å effektivt lede høy involvering i endringsinitiativ. Ledere lærer å identifisere og svare på spørsmål medarbeidere vanligvis stiller, berolige bekymringene deres, og ved hjelp av det øke forpliktelsen og engasjemnetet.

Kurset er basert på 30 år konsulenterfaring i endringsledelse samt forskning som viser at folk er mindre motstandsdyktige overfor endring når de føler at bekymringene deres blir hørt og de kan være aktivt involvert i endringsprosessen på hvert skritt av veien.

Leading organizational change requires diagnosis, flexibility and partnership | Ken Blanchard

Vil dere lære mer?

Klar for å komme i gang?

Endringsledelse vil lære lederne dine å effektiv lede suksefulle endringsiniatvier i virksomheten din.

*Cracking the Code of Change, Harvard Business Review